Välkommen till Comin.se

Humanare priser på IT-expertis! Ledorden i vår affärsidé är att vi ska kunna hjälpa alla som har behov av våra tjänster till en skälig summa. Vi hjälper våra kunder med allt från enklare till mer avancerade uppgifter inom våra kunskapsområden. Vi jobbar i nära samarbete med våra kunder och är en självklar partner. Vi kan agera som ett stöd i beslutsprocesser och när det kommer till allt inom IT.

Comin.se står för "Communication, Installation , Networking" 

Man kan säga att ".se" har en dubbelmening, först och främst är det en del i domänändelsen för Sverige, men då vi har en inriktning mot säkerhet i vårt tjänsteutbud kan man tolka det som "Security". På svenska Kommunikation, Installation, Nätverk och Säkerhet.